Úvodní strana » cookies

UŽÍVÁNÍ COOKIES

Co jsou cookies: cookies jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do zařízení subjektů údajů při návštěvě webové stránky Správce (tj. firmy STK RAPTOR s.r.o., IČ: 24675288, se sídlem K Milovicům 1921, 289 22 Lysá nad Labem), a které umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které subjekt údajů používá.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů:

oprávněný zájem správce - cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb Správce;

souhlas subjektu údajů – cookies nezbytné k tomu, aby Správce byl při zobrazování webových stránek schopen rozlišit jednotlivé subjekty údajů a zobrazit tak informace relevantní pouze pro tyto subjekty údajů;

souhlas subjektu údajů – cookies zajišťující základní nastavení webových stránek i pro nepřihlášené subjekty údajů, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby subjektu údajů (např. pokud subjekt údajů zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby subjektu údajů) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek;

souhlas subjektu údajů – cookies sloužící k marketingovým aktivitám jako například rozlišení subjektů údajů, kteří navštívili webové stránky a začali vyplňovat internetový formulář, ale jeho vyplnění a odeslání nedokončili, s cílem následného oslovení těchto subjektů údajů.

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační údaje, IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv, druh zařízení.

Doba zpracování osobních údajů: cookies mohou být v počítači či jiném koncovém zařízení subjektu údajů uloženy:

cookies omezené trváním relace (tj. existují, pouze dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny)

trvalé cookies (tj. soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem; podle těchto cookies lze identifikovat počítač či jiné koncové zařízení uživatele při opětovném spuštění prohlížeče a prohlížení internetu)

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou být poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu správce, poskytovatelům měřících kódů Google apod. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

Další informace o užívání cookies: v případě, že si subjekt údajů přeje odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookies, může to provést v nastavení svého prohlížeče; odmítnutí souborů cookies však bude mít negativní vliv na použitelnost webových stránek.