Ceník STK

platný od 1.1.2019

STK - DRUH VOZIDLA

Pravidelná
(Kč vč. DPH)

Opakovaná

(Kč vč. DPH)

Opakovaná
z jiné STK
(Kč vč. DPH)

Motocykly

550

100

300

Čtryřkolky

600

120

300

Osobní vozidla - M1, M1 speciální

750

150

400

Osobní vozidla - M1 LPG

750

150

400

Osobní vozidla - M1 - pro držitele průkazu ZTP

400

100

200

Nákladní vozidla - N1 do 3500kg

750

150

400

Nákladní vozidla - N1 Multicar

800

150

400

Nákladní vozidla - N2 3500 kg - 12000kg

1 270

250

600

Nákladní vozidla - N3 nad 12000kg

1 270

250

600

Přípojná vozidla - O1 do 750kg nebrzděný

550

100

300

Přípojná vozidla - O1 do 750kg brzděný

550

100

300

Přípojná vozidla - O2 750 kg - 3 500kg

650

150

300

Přípojná vozidla - O3, O4 nad 3500kg

800

250

400

Autobusy - M2, M3

1 350

250

600

Traktory do rychlosti 40 km / hod

1 040

250

500

Traktory nad rychlost 40 km / hod

940

250

500

Traktory - přívěsy 

750

250

350

Evidenční kontrola pro IDV - všechna vozidla

400

 

 

Indiv.dovoz vč. EK a protokolu - motocykly, přívěsy O1, O2

1 500

 

 

Indiv.dovoz vč. EK a protokolu - osobní vozidla M1

1 650

 

 

Indiv.dovoz vč. EK a protokolu - Nákladní vozidla N1, T

1 650

 

 

Indiv.dovoz vč. EK a protokolu - Nákladní vozidla N2, N3, M2, M3

2 300

 

 

Indiv.dovoz vč. EK a protokolu - přívěsy, návěsy O3, O4

2 300

 

 

Protokol před registrací vozidla M1, N1

750

 

 

Protokol před registrací vozidla N2, N3, T

1 300

 

 

Stavby, přestavby, malá série - motocykl, přívěsy O1, O2

1 400

 

 

Stavby, přestavby, malá série - osobní vozidla M1

1 650

 

 

Stavby, přestavby, malá série - nákladní vozidla N1, T

1 650

 

 

Stavby, přestavby, malá série - nákl. vozidla N2, N3, M2, M3

2 300

 

 

Stavby, přestavby, malá série - přívěsy, návěsy O3, O4

2 300

 

 

Evidenční kontroly - motocykly, přípojná vozidla O1, O2, O3

300

 

 

Evidenční kontroly M1, N1, N2,  N3,  AUTOBUSY, TRAKTORY

380

 

 

MKD (atesty CEMT)

-

-

 

Samostatné úkony na lince

400

-

 

Ražba VIN

900

-

 

Stanice technické kontroly i měření emisí přijímají bezhotovostní platby kartou.