Úvodní strana » Naše služby » Ověřování tachografů

Ověřování tachografů

Podle zákona č. 505/1990 Sb. je tachograf stanoveným měřidlem, proto ho musí subjekt užívat pouze platně ověřený, což znamená, že tachoměr musí být ověřen v předepsaných intervalech, za předepsaných podmínek a nesmí jevit známky narušení integrity (plomby). Pouze za těchto podmínek může být řádně používán a řádně veden záznam o činnostech řidiče tak, jak to předepisuje nařízení (EHS) 3821/85 a zákon č. 111/1994 Sb.

V případě, že by nebyl tachograf ověřen (potvrzení o ověření tachografu jako náhrada za chybějící či nesprávný štítek se při silničních kontrolách neuznává, slouží pouze pro potřebu provozovatele vozidla) hrozí dopravci pokuta až do výše 500 000 Kč a zároveň se dopouští i dalších přestupků, za které hrozí vysoké sankce. Je ve vašem vlastním zájmu nechat si pravidelně ověřit tachograf na vašem vozidle.

Naše stanice STK nabízí ověřovací služby pro všechny druhy digitálních a analogových tachografů. Zkontrolujeme plombu na snímači pohybu, umístění a úplnost instalačního štítku. Samozřejmostí je používání originálních dílů a příslušenství.