Ceník SME

platný od 01.03.2023

SME - DRUH VOZIDLA

Cena (Kč vč. DPH)

Zážehový motor (bez katalyzátoru)

780

Zážehový motor (s katalyzátorem)

780

Vznětový motor (osobní kat. M1, nákl. kat. N1)

780

Vznětový motor (nákladní kat. N2, N3)

980

LPG, CNG (pro všechny kategorie vozidel)

1080

Opakované měření 

200

Vydání náhradní známky za poškozenou

50

Vystavení osvědčení o ME

50

Držitelé ZTP/P

500

Stanice technické kontroly i měření emisí přijímají bezhotovostní platby kartou.